top of page

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเพชรสังเคราะห์
Lab-Grown Diamond 

Lab Grown Diamond
ถือว่าเป็นเพชรแท้หรือไม่

เพชร Lab-Grown Diamond และเพชรจากเหมืองแร่ (Natural Diamond) ถือว่าเป็นเพชรชนิดเดียวกัน มีกระบวนการการเกิดที่เหมือนกัน แตกต่างเพียงสถานที่และระยะเวลา อีกทั้งยังมีลักษณะ รูปลักษณ์ และองค์ประกอบทางเคมีที่เหมือนกัน นอกจากนี้คุณสมบัติของเพชรทั้งสองในเชิงค่าความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ ค่าการนำความร้อน ค่าการนำไฟฟ้า และคุณสมบัติทางแสง เช่น สีเพชร ความโปร่งใส ประกาย และการกระจายของแสงที่เหมือนกันอย่างไร้ที่ติ เพียงแต่ถือกำเนิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยลดระยะเวลากระบวนการตกผลึกของเพชรเท่านั้น

Moment-338.jpg
Moment-60.jpg
การจำแนกเพชรธรรมชาติและ
Lab Grown Diamond

วิธีการจำแนกเพชร Lab-Grown Diamond ออกจากเพชรเหมืองแร่ (Natural Diamond) ด้วยสายตาไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเพชรทั้งสองมีกรรมวิธีการเกิดและลักษณะ รูปลักษณ์ คุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมีที่เหมือนกัน การจำแนกได้ด้วยวิธีเดียว คือ การอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญประกอบกับการใช้เครื่องมือการตรวจสอบขั้นสูง เพื่อตรวจสอบถึงส่วนประกอบของเพชร ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวที่แตกต่างกันระหว่างเพชรทั้งสอง คือแร่ธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในส่วนประกอบ

ใช้เวลาเท่าไหร่ในการสร้าง
Lab Grown Diamond

Lab-Grown Diamond เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผ่านการจำลอกระบวนการกำเนิดเพชร ซึ่งสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการตกผลึกของเพชรจากหลายล้านปี ให้เหลือภายในระยะเวลา 2-3 อาทิตย์ จากนั้นเพชรที่ได้ จะถูกนำมาเจียระไน เพื่อให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการนำไปขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ โดยเฉพาะแหวนสำหรับวันสำคัญ เพชรทุกเม็ดจะได้รับการรับรองมาตรฐานเฉกเช่นเพชรธรรมชาติ ผ่าน  Gemological Institute of America (GIA) หรือ International Gemological Institute (IGI)

Moment-106.jpg
Moment-175.jpg
ทำไมถึงควรเลือก
Lab Grown Diamond

Lab-Grown Diamond คือเพชรที่ถือกำเนิดขึ้นจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ที่จำลองการถือกำเนิดของเพชร ทำให้เพชรที่ได้เป็นเพชรแท้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับเพชรจากเหมืองแร่ (Natural Diamond) ทุกประการ โดยมีราคาที่จับต้องได้มากกว่า เนื่องจากไม่มีกระบวนการทำลายสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการสร้างเหมืองแร่ การขุด ตลอดจนการขนส่ง รวมไปถึงการแย่งชิงดินแดนซึ่งพรากผู้คนให้ออกจากพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการเสี่ยงชีวิตของแรงงานผิดกฎหมายในกระบวนการทำเหมืองแร่ ด้วยเหตุนี้ Lab Grown Diamond จึงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับโลกเช่นเดียวกับคนที่คุณรัก

bottom of page