top of page

Design Process

ขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับกับ Moment Diamond

หากต้องการเข้าชมสินค้าที่หน้าร้านของ Moment Diamond กรุณาทำนัดผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทาง Line Official Account ก่อนเข้าพบค่ะ

รวบรวมความต้องการ

พูดคุย เเละออกแบบเครื่องประดับอย่างมีเอกลักษณ์ร่วมกัน ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำเรื่องขนาดและรูปแบบของเพชร ใช้หลักการ 4C น้ำหนักเพชร การเจียระไนเพชร ความสะอาดของเพชร และสีของเพชร ที่เหมาะสมกับการใช้งานตามงบประมาณที่กำหนด 

1

Moment-356

ขึ้นรูปเครื่องประดับ 3 มิติ

จำลองรูปแบบเครื่องประดับที่ผ่านการออกแบบร่วมกันเบื้องต้นเป็นภาพ 3 มิติ โดยใช้ข้อมูลจากขนาด การเจียระไนของเพชรแต่ละเม็ด เพื่อให้เครื่องประดับของท่านออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแต่ละชิ้น

2

3D Design Phase

นำเสนอแบบ

นำเสนอแบบจำลองเครื่องประดับ 3 มิติ เพื่อยืนยันแบบตามที่ได้ออกเเบบร่วมกัน ก่อนส่งผลิตจริง โดยยังสามารถปรับแก้ไขแบบร่วมกันให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สะท้อนความต้องการและให้ท่านมีความสุขกับเครื่องประดับจาก Moment Diamond

3

Solitare Diamond Ring

ส่งผลิตเครื่องประดับ

Moment Diamond นำแบบจำลองเครื่องประดับ 3 มิติ ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วไปผลิตจริง โดยใช้ระยะเวลาในผลิตรวมส่งมอบถึงมือลูกค้าภายใน 4 สัปดาห์ 

4

Moment-361
Solitare Diamond Ring

Model : Halo Ring

Detail : แหวน Halo 0.5 พร้อมเพขรล้อม (ราคาขึ้นอยู่กับเพชรตรงกลาง)

Start Price : 30,000 Baht

Solitare Diamond Ring

Model : Diamond Ring

Detail : แหวนเพชรเม็ดชู พร้อมเพชรล้อม (ราคาขึ้นอยู่กับเพชรตรงกลาง)

Start Price : 50,000 Baht

Solitare Diamond Ring

Model : Men Ring

Detail : แหวนผู้ชาย พร้อมเพชรเม็ดกลาง (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของเพชรเม็ดกลาง)

Start Price : 23,000 Baht

bottom of page